Loading...

Comunicate de presă

Recommendations of the National Forum: Justice for All - 2030 Agenda, submitted to state institutions in charge of justice reform

The conclusions and recommendations of the National Forum: Justice for All - 2030 Agenda have been submitted to several state institutions engaged in justice reform – Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, Superior Council of Magistracy, National Anticorruption Center and State Chancellery.

Recomandările Forumului Național: Justiție pentru toți - Agenda 2030, transmise instituțiilor de stat responsabile de reforma justiției

Concluziile și recomandările Forumului Național: Justiție pentru toți - Agenda 2030 au fost transmise mai multor instituții de stat implicate în reforma justiției – Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție și Cancelariei de Stat.

Un proiect pentru consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova, lansat de PNUD, cu suportul Suediei

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu suportul Suediei, a lansat un nou proiect care va contribui la consolidarea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Republica Moldova, în special pentru cei din grupurile vulnerabile și marginalizate. Proiectul, cu un buget de 2,8 milioane dolari SUA, se va desfășura până în anul 2022, în parteneriat cu două organizații non-guvernamentale: Institutul de Reforme Penale și INVENTO.

Ține de TINEri - tălmăcim dreptul pe înțelesul TINErilor

INVENTO a lansat platforma de educație pentru tineri - acolo unde a dat startul unei serii de materiale (video) informative ce tălmăcesc dreptul pe înțelesul tinerilor.

Justiție pentru toți: către o foaie de parcurs pentru o justiție durabilă