Loading...

Comunicate de presă

Post Forumul „Justiție pentru toți – Agenda 2030”: dialog public pentru monitorizarea nivelului de implementare a recomandărilor adresate instituțiilor din domeniul justiției

60 de profesioniști din sectorul justiției vor continua să monitorizeze implementarea prevederilor foii de parcurs a Agendei de dezvoltare durabilă pentru justiție (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 16 „Pace, justiție și instituții puternice”). Angajamentul a fost făcut în cadrul Post Forumului „Justiție pentru toți - Agenda 2030”, desfășurat la data de 30 iunie și 1 iulie, curent. La evenimentul, care s-a desfășurat online, au participat reprezentanți ai Guvernului, judecători, procurori, avocați, reprezentanți ai mediului academic și ai organizațiilor neguvernamentale, mass-media și parteneri de dezvoltare.

Digital Active Youth Fest - primul festival digital destinat tinerilor activi

La data de 24 iunie 2021, a avut loc primul festival destinat tinerilor activi din Republica Moldova, Digital Active Youth Fest. Acesta a adunat împreună tinerii activi ce luptă pentru schimbarea pe care vrem să o avem. În cadrul Festivalului, tinerii lideri comunitari au împărtăși publicului larg istoriile de succes și au adus în atenția comunităților activismul civic, ca metodă alternativă de acțiune și soluționare a problemelor cu care se confruntă în localitatea lor.

An IT solution on access to justice for persons with visual and hearing impairments, winner of the " Hackjustice: An Access to Justice Hackathon "

An IT solution on access to justice for persons with visual and hearing impairments, winner of the " Hackjustice: An Access to Justice Hackathon "

O soluție IT de acces la justiție pentru persoanele cu dizabilități de văz și auz, învingătoare în cadrul unui hackathon

O soluție IT de acces la justiție pentru persoanele cu dizabilități de văz și auz, învingătoare în cadrul unui hackathon

40 young people will develop innovative IT solutions to improve access to justice

40 young people will develop innovative IT solutions to improve access to justice