INVENTO este o organizație nonguvernamentală și nonprofit, creată în 2011, care are misiunea de a educa, inspira, informa și asista atât organizațiile cât și persoanele individuale în crearea, îmbunătățirea și menținerea unei dezvoltări continue a societății.

Obiectivele organizației sunt:

-    Implicarea în dezvoltarea comunității, prin activități civice, sociale și economice;

-    Implicarea și educarea neformală a generației tinere în dezvoltarea abilităților de lider, economice, antreprenoriale și de viață;

-    Dezvoltarea parteneriatelor transnaționale cu diverse instituții în domeniul social, civic și economic;
-    Motivarea tinerilor și femeilor să participe la dezvoltării comunității lor;
-    Promovarea voluntariatului, valorilor sociale, inițiativelor și metodelor de educație neformale;
-    Oferirea asistenței și facilitarea accesului organizațiilor la finanțări nerambursabile naționale și internaționale;

 

Activități:

Proiectul ”LeaderSHE – Young Women Leaders’ Academy” – Proiect inovativ orientat spre fetele tinere cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care doresc să contribuie la schimbarea comunității și la dezvoltarea democrației participative în Moldova. Proiectul prevede instruirea activă a 25 tinere din Chișinău prin intermediul sesiunilor de instruire și informare, întâlniri cu femei de succes, cât și oportunități de mentorat. Proiectul a fost finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova. Perioada: Septembrie 2011 – Iunie 2012

Proiectul ”LeaderSHE – Young Women Leaders’ Academy” Ediția 1 si 2 – Proiect finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova. În această ediție proiectul s-a extins și în Comrat unde au fost instruite 25 tinere din Chișinău și 25 tinere din Comrat.

Organizarea festivalului în cinstea zilei de naștere a poetului Dumitru Matcovschi – Eveniment organizat din sursele proprii ale organizației cu contribuția societăților comerciale partenere. Perioada: Octombrie 2012.

Oferirea consultanței în domeniul scrierii și administrării proiectelor pentru o serie de ONG-uri din Republica Moldova.

Proiectul CASHFLOW - Proiect finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova, menit să contribuie la dezvoltarea educației financiare. Proiectul a prevăzut crearea a două cluburi permanente pentru educare financiară și antreprenorială a tinerilor din

Chișinău și Ialoveni.

Proiectul First Step to Succes - proiect de subgrantare a micilor proiecte, facilitat de INVENTO cu sponsorizarea Ukrainian Women Fund, cu scopul de a abilita tinerele femei cu vârsta între 17-24 ani în dezvoltarea comunitară.

Proiectul Finanțe pentru Mici – realizat cu suportul Ambasadei SUA în 2011 în școlile din raionul Cimișlia și, ulterior, replicat voluntar în cadrul școlii din Florești din s. Ștefănești prin intermediul organizației SIGAL și în incinta liceului Mircea Eliade, școală primară, cu scopul de a educa copii între vârstele 7-10 ani, în administrarea resurselor financiare, economisirii și perceperii valorii banilor și efortului depus pentru câștigarea acestora.

Proiectul Comunicarea, Negocierea și Asertivitatea Femeii la Locul de Muncă – realizat voluntar cu sprijinul Universității Perspectiva, pentru a instrui tinerele femei, angajate în câmpul muncii, în domeniile sus-menționate.

Proiectul Plastica Retoricii – proiect realizat în parteneriat cu Clubul Oratorilor, menit de a instrui tinerii în domeniul vorbitului în public.

Proiectul Miss Representation - proiect realizat în cadrul programului Erasmus+ („Youth in Action”). Proiectul a adunat 24 de tineri din Italia, Latvia, Slovenia, Moldova, Georgia, Azerbaidjan, care timp de 7 zile de training au învățat cum să combată stereotipurile pe bază de gender și cum să găsească soluții pentru oportunități egale atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Principala temă a proiectului a fost discriminația gender, în special promovată de media și societate.

Proiectul Design Yourself - Career Coaching for Youth - proiect realizat în cadrul programului Erasmus+ (Youth in Action). Proiectul a adunat 24 de tineri lideri din 8 țări Europene, precum: Latvia, Estonia, Ungaria, Slovenia, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, care pe durata trainingului de 7 zile care au explorat coaching-ul în carieră ca un instrument de lucru cu tinerii.

Proiectul Academy Leaders for Justice - proiect susținut prin grant de către Departamentul de Stat al Ambasadei SUA, Secția Justiția penală și aplicare a legii. Academia Leaders for Justice a constituit primul program de leadership conceput pentru tinerii specialiști în jurisprudență din Republica Moldova, în care timp de 6 luni au fost instruiți 20 de tineri juriști.

Proiectul Diamond Challenge Moldova - program destinat tuturor liceenilor din țară, care oferă oportunitatea de a învăța mai multe despre antreprenoriat și de a transforma propriile idei în realitate. Diamond Challenge se află deja la a patra ediție în Republica Moldova. În edițiile anterioare,  cinci dintre echipele din R.Moldova au reușit să să clasifice în finalele internaționale, unde au reprezentat cu demnitate țara și au obținut premii bănești în sumă de peste 16000$. Proiectul „Diamond Challenge Moldova” este implementat cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului, a University of Delaware – Horn Program in Entrepreneurship și a Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova.

Proiectul Acțiune pentru Justiție - proiect destinat  juriștilor activi, ce are drept scop formarea personală și profesională a 20 de tineri juriști pentru a acționa cu integritate și profesionalism, creând nemijlocit o rețea de persoane cheie pentru dezvoltarea țării. Proiect susținut prin grant de către Departamentul de Stat al Ambasadei SUA, Secția Justiția penală și aplicare a legii.